Dịch Vụ

Thời Hạn Nộp Hồ Sơ Quyết Toán Khi Giải Thể Doanh Nghiệp

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp

Theo khoản 8 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định việc giải thể doanh nghiệp thực hiện theo hai phương thức:

Quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp
Quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp
  • Trường hợp giải thể theo hồ sơ, quyết toán thuế giải thể doanh nghiệp theo nghị định số 78/2015/NĐ-CP, điều 59 ghi rõ. Sau khi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đã được gửi lên cơ quan Thuế, với điều kiện là đầy đủ. Với thời hạn là 2 ngày, cơ quan Thuế sẽ phản hồi đến doanh nghiệp của bạn về việc giải thể.

Với thời hạn làm việc là 5 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp. Các cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật các tình trạng pháp lý của doanh nghiệp cũng như cơ sở dữ liệu quốc gia cho việc đăng ký doanh nghiệp.

  • Trường hợp giải thể tự động, sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi cơ quan thuế sẽ phải khẩn trương thực hiện thủ tục quyết toán thuế cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng bổ sung quy định về giải thể doanh nghiệp trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)

Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Websitegms.com.vn

Fanpage: GMS Consulting

SĐT: 0909 23 4545

Mail: kinhdoanh@gms.com.vn

Bài viết liên quan

Back to top button