bạn nên nghĩ rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Khi đau khổ

Back to top button